Skip to content Skip to footer

Bij het gebruik van onze website, Maisondulouvre.nl hechten wij veel waarde aan uw privacy en bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken.

Verzamelde persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde gegevens, zoals uw IP-adres, browsertype en -versie, de pagina’s die u heeft bezocht en de tijd en datum van uw bezoek. Dit doen wij om onze website te optimaliseren en uw gebruikerservaring te verbeteren.

Als u het contactformulier op onze website invult, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van u: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele opmerkingen of vragen die u heeft. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om uw vragen te beantwoorden en u te voorzien van de juiste informatie.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierboven genoemde doeleinden en zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming delen met derden, tenzij dit nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en misbruik.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden, tenzij dit nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen via het contactformulier op onze website.

Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkt: 1 april 2023